Information

誦 ー֫ʫ!

!⪷!!Ī! Ū国


ݫҫ竽()説Ъ咲񡻪ͺ郷Ǫ롢˰Գ󫦫ɣܫԫ渓۪Ǫー֫ʫꮪ国Ρー֪ーު˪1993Ҵ˫ー׫󪷪観ꮪǪ Ҵ 50ز٣ͪ来롰国Ϋ֫-ɫーǫ󡱪 ЪŪꮪǪー֪, ʥ磌観, תӪŪުǫー֪Ϊ٪ƪ楽ー֫ʫꮪϫー֪תơ쪿Դ会々ˡ٥تﳪ롢Ūʫ̨ުǪ
- 国 ˰Գ (2018 )
- 2008Ҵ ߧݻ
- 2009Ҵ ݻ 国体験観20ԡ

ޫーǫ󡢫髹温

Gardens, Greenhouse

1ز索100߾Ϋー֪ƪƪުơԲܬª䪹ー֪˿ƪー֫ーǫˡŪꮡーԫꮡʪꮡꮪʪɡȪɪΫーޫーǫ⪱ƪު.

5Ū10ŪުǪǫー֪楽ުϪܷ˰ԳǪ為髹温򪷪ƪު.

ΪϪ˪Ъ䪫ʫー֪Ū触ꪦȪǪުСェ諸ת観覧ʦǪ.

Culture in Nature, Turkish Gallery, Manhwa Gallery, Starlight Stage

2003Ҵ˪ϫー֪ƪꡢ学٪ーνҫ󫮫ࡱ(Ū)ー׫󪷡実ーꮪȪ専ڦʥު.

単観ǪϪʪ򦪷ƪー֫ʫꮪϡ2002Ҵ7Ūˡϫȫ롱(ĪΡ国ȫȫ뫳Ī˪ʪ)ȫ뫳ーνơȫ뫳ʪɪ˿ƪΪǡӹ檷㧪Ȫƪͪƪު.
   - ϫڪν,ー֫ë ҫ󫮫ࡱ(Ū)

ϫȫ롹 ˪楽ѡӫӫëǡ (٥)˪ƪϡ2003Ҵ5ŪѪ㷪ݫ󫻡 ݫޡԫ󫷫ࡢӫ󫸫ΫーƫȪ参ʥơǪ۰ʫ恋Ѫ為楽会ҪުơԪ触ꪨ롢تѪҪƪު.
   - ȫ뫳ꡰϫȫ롱
   - 国ؼ画 ーؼ画ߵ
   - 楽 ӫӫëǡ (٥)

쫹ȫ, ーǫ󫫫ի

Restaurant, Garden cafe

内 㫸ʫ૸ëס (髫)˪ϡꮪƪتʫー֪Īー 楽쫹ȫǪー֫ʫᯪ߾몹٪ƪݪڪ˪ګʥԪګΪުުŪЪー֪ګơګ楽𢪯ȪǪުު内ƪ쪿ー֪˪ー֫ƫګϡー֫ƫ١۪ΪŪꪬ徴ʪΪǡƫー֫ƫګ۰々気軽楽ળȪǪު.
   - 쫹ȫ 㫸ʫ૸ëס (髫)
   - ーǫ󫫫ի

ー体験ۮ

Herbal Craft DIY Workshop

ーνー体験教体験׫経験ƪߪƪ!
鹸ޫɫ롢ۤ⩡ ۻ剤ʪʫꬪ楽誦緒楽様々体験᪵ƪު.

ー֫ʫګ󫷫

Home away from home

内ʫ対ڪ˪ªުꪷ静ʫɫ߫˫૿ת򪵪ƪު.
ー֫ʫګ󫷫˪تԫ󫯪ΪΫīīۡ涼渓봪ӡժ˪⢪稡Ϫܪ楽ળȪΪǪԪΪުުߵΫګ󫷫Ǫ

Information


: ˰Գ 渓 225 ー֫ʫ (225 Heungjeonggegokgil, Bongpyeongmyeon, Gangwondo)
Telephone : +82-33-335-2902
Fax : +82-33-336-4437
Website : www.herbnara.com
Facebook : www.facebook.com/farmherbnara/

< 内 >

:
     (5 ~ 10) 900 ~ 1830 17:30ު
     (11 ~ 4) 900 ~ 1730 16:30ު

:
    * (5 ~ 10)
     8,000 won / 团体 5,000
     6,000 won / 团体 4,000

    * (11 ~ 4)
     5,000 won / 团体 3,000
     3,000 won / 团体 2,000

    * : 学߾
    * : 学, , 齢65歳߾, , , ʫ(証٥)
    * : ڱ学児 (),
    * 団体: 30߾

Ѣ :
    - ߲ͪ͡

:
    -
    - ٫ーー与
    -